Contact us Customer Message
 
Sales Manag Telephone Responsible
Hou Peng 18705327991 Guangdong
Xu Wei 17865327881 Qingdao, Shandong(Third party detection)
Sun Jiangang 15192721697 Shandong
Xu Qiang 15192721696 Hebei
Zhang Jun Bo 13014618866 Henan
Xin Zhonghua 15192721695 Shanxi, Gansu
Wang An hong 15192721683 Shanxi
Yang Sen 15192721690 Jiangsu
Zhou kui 15192721692 Guizhou
Jiang Zhibo 15881195544 Sichuan
Chen Jingdong 13805420844 Xinjiang, Ningxia
Liang Jianxiong 17701056201 Qinghai, Hunan
Wen Chunxiang 18871868185 Hubei
Chen Xu 17865325196 Anhui, Tianjin
Sun Pande 17865325667 Jiangxi
Guo Wei 15192721698 Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Neimenggu, Guangxi
Jiang Yuanchao 15192721689 Fujian
Li Jun 15192721516 Yunnian